+30 211 101 5000

Περίληψη Έργου

Το έργο στοχεύει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης αποθηκών & Logistics (WMS), με τη χρήση τεχνολογιών οπτικής αναγνώρισης, μοντελοποίησης και οπτικής τοποθέτησης στο χώρο (VisualPositioningSystem) που παρέχει το Google Tango και οι σχετικές διαθέσιμες κινητές συσκευές.

Η τεχνολογία Tango παρέχει γρήγορη και οικονομική τρισδιάστατη μοντελοποίηση του χώρου και οπτική αναγνώριση της θέσης στο χώρο. Αντιστοίχως, ένα WMS σύστημα προγραμματίζει και παρακολουθεί όλες τις ενέργειες παραλαβής, απόθεσης, μετακίνησης, συλλογής, συσκευασίας, αποστολής,καταμέτρησης και συντήρησης που συμβαίνουν σε μία αποθήκη, ενώ διαχειρίζεται το απόθεμα και τα χαρακτηριστικά του σε όλη την απαιτούμενη λεπτομέρεια, όπως συσκευασίες, φυσικά χαρακτηριστικά, αξία κλπ.

Αντικείμενο του έργου είναι να αναπτυχθούν διεθνούς εμβέλειας καινοτόμες & υψηλής προστιθέμενης αξίας εφαρμογές και υπηρεσίες επαυξημένης πραγματικότητας και αυτοματοποίησης, συνδυάζοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας Tango που θα διερευνηθούν από την ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, με τα δεδομένα και διαδικασίες του WMS της Entersoft.

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς

Entersoft S.A.

Entersoft Α.Ε.

Η Entersoft Α.Ε. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις.
Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντά της, ERP, CRM,WMS Retail, Mobile, E-Commerce & B.I. Είναι σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS).
Η Entersoft παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και ποιοτικά διευρυνόμενο πελατολόγιο. Χιλιάδες επιχειρήσεις, σε σχεδόν όλες τις κάθετες αγορές στηρίζουν τις καθημερινές εσωστρεφείς και εξωστρεφείς λειτουργίες τους στις καινοτόμες λύσεις της Entersoft.
Η εταιρεία απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με προϊόντα και κάθετες λύσεις σε σχεδόν όλες τις αγορές παρέχοντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα των πελατών της.
Παράλληλα διαθέτει ειδικές κάθετες λύσεις για πολύ εξειδικευμένες αγορές, όπως μεταφορικές εταιρείες, πρατήρια καυσίμων, συντήρηση πλοίων στην αγορά της Ναυτιλίας, την Ιδιωτική Εκπαίδευση αλλά και επιλεγμένα έργα Δημοσίου που αφορούν σε ERP

AUTH

ΑΠΘ

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις.
Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ.
Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.
Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες).
Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) σε 287 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 134 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.) ενώ στη διοίκηση εργάζονται 245 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) "Ειδικότερα το Eργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Πληροφορικής, του οποίου προσωπικό συμμετέχει στην πρόταση, ιδρύθηκε πρόσφατα με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (2942/24-5-2017) με στόχο την έρευνα και διδασκαλία σε θέματα έντονα διαδραστικών συστημάτων λογισμικού.
Ο επιστημονικώς υπεύθυνος κ. Σταμέλος έχει 35ετή εμπειρία ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία σε θέματα σχετικά με πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων και ανάπτυξη λογισμικού γενικότερα, ενώ έχει διατελέσει επί διετία systems integration director σε εταιρεία-πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Το υπόλοιπο πρσωπικό και συνεργάτες έχουν πολυετή ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν την παρούσα πρόταση.